Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan het verstrekken van actuele, correcte en volledige informatie aan de bezoekers van onze site. Er kunnen echter nog steeds onnauwkeurigheden voorkomen. Lumo Bikes is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze site of voor schade die het gevolg is van wijziging, onjuistheid of onvolledigheid van de aangeboden informatie, waaronder begrepen technische storingen.

Lumo Bikes geeft evenmin garanties met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere links op onze website toegankelijk zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites.

Het auteursrecht op de inhoud, de afbeeldingen, het ontwerp en de programmering van deze website berust bij Lumo Bikes.